dich vu

PHỤC VỤ KHẨN CẤP

Kinh doanh và thương hiệu của Bạn, Rất quan trọng đối với chúng tôi!

Bích Quân | Always Ready thấu hiểu tầm quan trọng của việc vận hành kinh doanh thuận lợi nên đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ sẵn sàng 24/7 và trong suốt 365 ngày của năm.

 • Dịch vụ hỗ trợ theo dõi qua điện thoại cho các yêu cầu dịch vụ khẩn cấp
 • Quy trình hỗ trợ liên tục để đảm bảo vấn đề được giải quyết kịp thời
 • Được hỗ trợ kỹ thuật bởi các chuyên viên hóa học, vi sinh và kỹ sư trình độ cao.
 • Chương trình huấn luyện về sản phẩm và kỹ năng sử dụng
 • Định kỳ kiểm tra và kiểm soát chi phí
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24 giờ

EMERGENCY SERVICE COVERAGE

Your Business, Your Brand are Important to us!

Bích Quân | Always Ready understands the need for smooth running of customers operations hence we provide 24x7, 365 days of service.

 • Telephone follow-up on emergency service requests
 • Escalation process to help insure timely issue resolution
 • Technical support provided by world-class chemists, microbiologists and engineers
 • Training programs in product knowledge and usage
 • Regular sanitation and cost control audits
 • 24 hours techinical assistance

DỊCH VỤ

line
logo