Xà bông giặt thảm CL7

Carpet shampoo

Chất tẩy vết dơ trên thảm CL7
pH: 7.0-9.0
Đóng gói : 4X5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo