Nước lau sàn MP1

Floor cleaner

Nước lau nhà MP1
pH: 7.5 – 9.5
Đóng gói : 4X5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo